STAFFORDS IN 1976

1976 is weer achter de rug en ik geloof, dat de Staffordshire Bull Terrier Club Nederland, er met een zekere voldoening op terug kan kijken.

Het ledental groeide tot 93 en wij presteerden het om als jonge en kleine vereniging, reeds vier steeds dikker en beter wordende Clubmagazines te laten verschijnen, onder redaktie van secr. John Doesburg en Frits Jansen. De proef met dit tweemaandelijkse clubblad mag dus geslaagd heten en we zullen ook in 1977 trachten er met vereende krachten, een volwaardig Stafford-vakblad van te maken.


De grote Stafford-van-het-jaar-wisselbeker, welke het bestuur vorig jaar beschikbaar stelde, gaat dit jaar naar "Melmar's Boisterous Desperado" van Tony Popelier. "Roger" zoals hij dus genoemd wordt, volgt hiermee Ned. Int. en Lux. Kamp. "Melmar's Admiral Avalanche"  op. De toekenning gaat volende een puntenstelsel: 25 pnt. voor een kampioenschap, 20 voor een Uitm., 10 voor Z.G enz.

Clubdag

Hoogtepunt afgelopen jaar was natuurlijk onze eerste Stafford-clubdag. 31 Staffords !! en meer dan honderd geinteresseerden volgden het plaatsen en bespreken van de bekende Engelse Old-timer Ron Servat, welke met zijn vrouw speciaal voor deze gelegenheid was overgekomen. Na afloop vertelde mr. Servat me, zeer te spreken te zijn over de gemiddelde kwaliteit, waarbij hij opmerkte zeker een viertal te hebben gezien, welke z.i. zonder problemen in Engeland konden winnen op welke C.C. show dan ook. Hoewel het bij Britten vaaak moeilijk te te beoordelen valt, hoever de beleefdheid gaat in ddergelijke gevallen, moet ik toch, gezien het vuur waarmee hij tegenover derden aan zijn thuisfront onze honden adverteerde, aannemen, dat het gemeend was. Geen gering kompliment dus. Temeer daar in nagenoeg alle klassen de eigen fok-produkten hun import broeders (en zusters) voorbijstreefden.

Als beste van de dag werd aangewezen: " Melmar's Crafty Croaker" Jw. en W'75 van Leo Hendrik; beste teef werd " Melmar's the Bogus Darling" Jw.'75 W'75 en W'76 van mej. A. Huijskens. Tweede reu werd Melmar's Boisterous Desperado"; tweede teef "Nineacre Black Magic" van A. van Herpen.