Tot 2006 was er geen goed beschrijvende rasstandaard van de Staffordshire Bull Terrier in de Nederlandse taal beschikbaar. 
Deze is in dat jaar uiteindelijk gemaakt door Erica Jabroer-Ter Luün. Voor het eerst werd deze rasstandaard gepubliceerd in het clubblad van de Nederlandse Staffordshire Bull Terrier Club Nederland in 2006 uitgave 2 van dat jaar.
Het inleidende artikel is toendertijd door Bianca geschreven. 

 

De rasstandaard.

De afgelopen jaren was het gebruikelijk dat de rasstandaard op de binnenzijde van de achterkant van het clubblad werd afgedrukt.  Een van de redenen om dit niet meer te doen was om eens kritisch naar de vertaling van de rasstandaard te kijken en de tijd die daarvoor nodig was, was er niet toen het eerste nummer van “De Stafford”  clubblad dit jaar naar de drukker ging.

Een rasstandaard is de beschrijving van kenmerken, eigen aan het ras, het is dus als het ware een blauwdruk. De eerste rasstandaard voor de Staffordshire Bull Terrier dateert uit 1935 en is toen opgesteld door mensen als Joe Mallen en Joseph Dunn.  Zij waren ook direct betrokken waren bij de oprichting van de eerste Staffordshire Bull Terrier Club in Engeland, tegenwoordig nog bekend als de Parent Club.  En zoals in Nederland moet ook een rasvereniging in Engeland erkend worden door de Kennelclub, iets wat voor de Parent Club in 1935 gebeurde.

Terug naar de rasstandaard. De opstellers van de eerste rasstandaard zullen ongetwijfeld een voorbeeld hebben genomen aan de standaarden van andere rassen met dien verstande natuurlijk dat zij hetgeen wat zij als belangrijk voor de Staffordshire Bull Terrier beschouwden als uitgangspunt namen. Daarnaast bevatte de eerste rasstandaard een puntenschaal, dit om de waarde/belangrijkheid van het desbetreffende onderdeel aan te geven. In een vorig artikel voor “De Stafford” heb ik hier al eens bij stil gestaan vandaar dat ik in dit artikel volsta met het vermelden dat er dus een puntenschaal was. Het feit dat men moest proberen een zo groot mogelijke hoeveelheid honden onder de rasstandaard te kunnen indelen, men moest ergens beginnen, maakte dat men sommige marges vrij ruim inschaalde ik refereer hier aan de hoogteclausule waarvan in de eerste rasstandaard gesteld werd dat deze tussen de 15 en 18 inch moest zijn, in 1948 toen de rasstandaard voor de eerste maal op een aantal punten werd aangepast werd de grenzen voor de hoogte gesteld op 14-16 inch.  Heden ten dage is de hoogte maar ook gewicht clausule nog steeds een hot topic en net als toen bij het opstellen van de rasstandaard  in 1935 zal dit ongetwijfeld alles te maken hebben met persoonlijke voorkeur. Feit blijft dat naarmate een ras uniformer wordt er ook minder uitschieters naar boven en naar beneden zullen zijn zowel in gewicht als in hoogte en dat het dan ook mogelijk wordt om duidelijker gewenste (!) maten in de rasstandaard vast te leggen. De rasstandaard van de Staffordshire Bull Terrier is een paar maal aangepast en gewijzigd, zoals dus reeds genoemd voor wat betreft hoogte en gewicht, maar ook op het gebied van oren, ogen, is de puntenschaal komen te vervallen maar ook zijn er zaken aan toegevoegd zoals in 1987 de clausule voor wat betreft het gangwerk.

De F.C.I. (Federation Cynologique Internationale), de  overkoepelende organisatie van bijna alle kennelclubs wereldwijd, heeft er na gestreefd om alle rasstandaarden volgens hetzelfde patroon vast te leggen, dit in het kader van de uniformiteit.

  Grofweg ziet de opzet er als volgt uit:

 • algemene kenmerken : algemeen gedrag en aanleg
 • maat en gewicht : in het internationale gebruik worden deze gegevens na de beharing verstrekt. De schofthoogte is een vaste maat waarmee de afmetingen van de overige lichaamsdelen steeds worden vergeleken.
 • hoofd : algemene bouw, en naar gelang het type : neus, snuit, kaken, tanden, stop en schedel
 • ogen:  kleur, vorm, plaatsing   
 • oren
 • hals
 • voorhand : schouder, opperarm, onderbeen, pols, middenvoet en voet
 • achterhand : heup, been, sprong, middenvoet en voet. Naar internationaal gebruik zou de voorhand na de hals en de achterhand na het lichaam moeten worden beschreven.
 • lichaam : borst, borstkas, ribben, rug, lendenen, kruis, buik en flanken
 • staart : volgens internationaal gebruik moet deze na de achterhand worden beschreven
 • beharing : haar, kleur en huid
 • gangen
 • anatomische gebreken van het type / diskwalificerende fouten / puntenschaal :aanvankelijk vermeldden de standaarden niet steeds alle kenmerken van een bepaald ras doelmatig.

Sommige standaarden geven een zeer gedetailleerde beschrijving van de hond, andere zijn te schetsmatig of ondoelmatig.  Daarnaast zijn er ook onderdelen die zeer zeker als gewenst voor een ras worden beschouwd zoals bijvoorbeeld voor de Staffordshire Bull Terrier de rastypische bovenaanblik, die niet op schrift is vastgelegd maar waar een keurmeester zeker op zou moeten letten en een fokker na zou moeten streven, de zogenaamde ongeschreven rasstandaard.

Tevens is voor elk ras vastgelegd wat het land van herkomst is, naast het feit dat dit interessant kan zijn om te weten, is het ook zo dat het land van “herkomst” verantwoordelijk is voor de rasstandaard dat wil zeggen dat zij het initiatief moeten nemen voor wijzigingen in de rasstandaard. Voor de Staffordshire Bull Terrier is als land van herkomst Groot Brittannië vastgelegd.

Hieronder treft u de meest recent vertaalde rasstandaard voor de Staffordshire Bull Terrier volgens de opzet van de FCI aan, en daar onder weer de rasstandaard in beschrijvende vorm. Op niet al te lange termijn zullen beide versies via de web-site van de rasvereniging beschikbaar zijn.

Met dank aan Erica Jabroer-Ter Luün voor haar werkzaamheden in deze!!!

Bianca Janssen
"Staffjoy's"

FCI-St.N° 76
FCI-Standaard N° 76/ 20. 01. 1998 / GB

                        STAFFORDSHIRE BULL TERRIER


LAND VAN OORSPRONG : Groot-Brittanië.

PUBLICATIEDATUM VAN GELDIGE ORIGINELE STANDAARD: 24.06.1987.

GEBRUIK: Terrier.

GROEPSINDELING F.C.I
Groep 3  Terriers.

                                         Sectie 3  Terriers van het Bull-type.
                                         Geen werkproef vereist

 

ALGEMEEN VOORKOMEN:

Kortharig met goede balans en grote kracht voor zijn maat. Gespierd, actief en behendig.

                                                       
GEDRAG & KARAKTER:

Van oudsher een hond met onverzettelijke moed en vasthoudendheid. Hoogst intelligent en  aanhankelijk, vooral met kinderen

Dapper, onbevreesd en absoluut betrouwbaar.                                          


HOOFD: Kort

SCHEDELGEDEELTE:

SCHEDEL:  Diep met brede schedel

STOP: duidelijk

 

AANGEZICHTSGEDEELTE:                                      
NEUS: Zwart   

VOORSNUIT: Kort      

KAKEN/GEBIT: Sterke kaken. Grote tanden met een perfect, regelmatig en compleet schaargebit, d.w.z. de tanden in de bovenkaak staan vóór  en nauwsluitend tegen die in de onderkaak  De tanden dienen loodrecht in de kaak te staan.

LIPPEN: Goed aangesloten en strak. 

WANGEN: Zeer geprononceerde kaakspieren.

OGEN: Bij voorkeur donker, maar mogen in zekere mate harmoniëren met de vachtkleur. Rond, van gemiddelde grootte en zo geplaatst, dat de hond recht voor zich uit kijkt.
 Donkere oogleden.                    
OREN: Roze- of halfstaande oren, niet groot of zwaar. Geheel hangende of staande oren zijn hoogst ongewenst.
HALS: Gespierd, tamelijk kort, met strakke belijning en naar de schouder toe geleidelijk breder wordend.

                                                               
LICHAAM
: heeft een korte lendenpartij

BOVENBELIJNING: Recht.

BORSTKAS: Breed front. Diepe ribbenpartij. Goed gewelfde ribben. Gespierd en strak belijnd.

                                                                             
STAART:Gemiddelde lengte. Laag aangezet, in een punt uitlopend en tamelijk laag gedragen. Mag niet te veel krullen en kan vergeleken worden met een ouderwetse pompzwengel.   


LEDEMATEN:
                                                                
VOORHAND:
 Rechte benen met goed bot, tamelijk wijd uiteen, zonder enige zwakheid in de middenvoet te tonen, van waaruit de voeten iets naar buiten draaien

SCHOUDERS:  Goed schuin naar achteren liggend.

ELLEBOGEN: geen losheid.    

 

ACHTERHAND:Goed bespierd. Van achteren bezien staan de benen evenwijdig aan elkaar.

KNIEËN: Goed gebogen  

HAKKEN: Goed laag geplaatst.

 

VOETEN:Dikke voetzolen, krachtig en van gemiddelde grootte. Zwarte nagels bij éénkleurige honden.

GANGWERK & BEWEGING:

Vrij, krachtig, lenig en moeiteloos. De benen bewegen zich evenwijdig aan elkaar zowel van voren als van achteren bezien. Duidelijke stuwkracht vanuit de achterhand.

VACHT:

HAAR: Glad, kort en dicht aanliggend

KLEUR: Rood, reekleurig, wit, zwart of blauw of één van deze kleuren met wit. Iedere schakering van gestroomd of iedere schakering van gestroomd met wit. Black en Tan en leverkleurig zijn hoogst ongewenst.

 

MAAT & GEWICHT:

Gewenste schofthoogte: 35,5 tot 40,5 cm, de schofthoogte dient in verhouding te zijn met het gewicht.

GEWICHT:       Reuen: 12,7 tot 17 kg

                        Teven: 11 tot 15,4 kg

 

FOUTEN:

Elke afwijking van voornoemde punten moet als een fout worden beschouwd. De mate waarin de fout moet worden aangerekend dient in juiste verhouding te staan tot de ernst van de fout en de invloed ervan op de gezondheid en het welzijn van de hond.

Iedere hond met abnormale lichaamsafwijkingen of die abnormaal gedrag vertoont, dient  te worden gediskwalificeerd.

NOOT:

Reuen moeten twee duidelijk waarneembaar normale teelballen hebben, die geheel in de balzak zijn afgedaald.

 

De beschrijvende Rasstandaard:

ALGEMENE VERSCHIJNING:

De Staffordshire Bull Terrier is een kortharige hond die goed in balans dient te zijn met de juiste lichaamsverhoudingen. Voor zijn maat is hij zeer krachtig, gespierd, actief en behendig.

KENMERKEN:

Van oudsher is hij een hond met een onverzettelijke moed en vasthoudendheid. Hij is hoogst intelligent en zeer aanhankelijk, vooral waar het kinderen betreft.

TEMPERAMENT:

De Staffordshire Bull Terriers is dapper, onbevreesd en absoluut betrouwbaar

HOOFD & SCHEDEL:

Het hoofd is kort en diep met een brede schedel. De kaakspieren zijn zeer geprononceerd en er is een duidelijke stop. De voorsnuit is kort. De neus is zwart.

 

OGEN:

De ogen dienen bij voorkeur donker te zijn, maar ze mogen in zekere mate harmoniëren met de vachtkleur. Ze zijn rond, van gemiddelde grootte en zo geplaatst dat de hond recht voor zich uit kijkt. De oogleden zijn donker.

OREN:

De Staffordshire Bull Terrier heeft roze- of halfstaande oren die niet te groot of te zwaar mogen zijn. Geheel hangende of staande oren zijn hoogst ongewenst.

 

MOND:

De lippen zijn goed aangesloten en strak; de kaken zijn sterk.

De tanden dienen groot te zijn en een perfect schaargebit te vormen. Daarbij staan de tanden in de bovenkaak vóór en nauwsluitend tegen die in de onderkaak. De tanden dienen loodrecht in de kaak te staan.

 

HALS:

De hals is gespierd en tamelijk kort met een strakke belijning. De hals wordt naar de schouders toe geleidelijk breder.

 

VOORHAND:

De benen dienen recht te zijn met goed bot. Ze staan tamelijk wijd uiteen zonder enige zwakte in de middenvoet, met vanuit de middenvoet iets naar buiten geplaatste voeten. De schouders moeten goed schuin naar achteren liggen, zonder losheid in de ellebogen.

 

LICHAAM:     

Het lichaam is compact met een rechte ruglijn en een breed front. De ribbenpartij is diep en heeft goed gewelfde ribben. Het gespierde lichaam vertoont een strakke belijning.

 ACHTERHAND:

De achterhand is goed bespierd, met laag geplaatste hakken. De benen staan van achteren bezien evenwijdig aan elkaar.

  

VOETEN:

De voetzolen zijn dik, de voeten zelf krachtig en van gemiddelde grootte. Eenkleurige honden dienen zwarte nagels te hebben.

 

STAART:

De staart is van gemiddelde lengte. Hij is laag aangezet, loopt in een punt uit en wordt tamelijk laag gedragen. Hij mag niet te veel krullen en kan vergeleken worden met een ouderwetse pompzwengel.

GANGWERK:

Het gangwerk van de Staffordshire Bull terrier is vrij, krachtig, lenig en moeiteloos. De benen bewegen zich evenwijdig aan elkaar zowel van voren als van achteren bezien.

 

VACHT:

De vacht is glad, kort en dicht aanliggend.  

KLEUR:

Rood, reekleurig, wit, zwart of blauw of één van deze kleuren met wit.

Iedere schakering van gestroomd al dan niet met wit. Zwart met rode brand (black and tan) en leverkleurig (chocoladebruin) zijn hoogst ongewenst

MAAT & GEWICHT:

De gewenste schofthoogte ligt tussen 35,5 en 40,5 cm. De schofthoogte dient in verhouding te zijn met het gewicht.

Het gewicht van de reuen dient te liggen tussen 12,7 en 17 kg. De teven mogen een gewicht hebben tussen 11 en 15,4 kg

 

FOUTEN:

Elke afwijking van voornoemde punten moet als een fout worden beschouwd. De mate waarin de fout moet worden aangerekend dient in juiste verhouding te staan tot de ernst van de fout en de invloed ervan op de gezondheid en het welzijn van de hond.

Iedere hond met abnormale lichaamsafwijkingen of die abnormaal gedrag vertoont, dient  te worden gediskwalificeerd.

NOOT:

Reuen moeten twee duidelijk waarneembaar normale teelballen hebben, die geheel in de balzak zijn afgedaald.